Çelik Proje

Taşıyıcı Sistem Tasarımı

Çelik projesi yapılacak olan yapının kullanıcı ihtiyaçlarına, üretim tekniklerine ve ekonomik koşullara en uygun bir şekilde dizayn edilmesi doğru bir taşıyı sistem tasarımı ile başlar.

Taşıyıcı sistemi doğru kurgulanmış çelik proje hem diğer disiplinlerle uyum içinde çalışır hemde istenilen sonuçlara kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlar.

Çelik Statik Analiz

Taşıyıcı sistem tasarımı yapılan çelik projenin diğer disiplinlerle uyum kontrolü sağlandıktan sonra çelik statik hesapları başlar. Kullanım koşullarına ve yönetmeliklere göre yapının karşılaması gereken yükler belirlenir.

 

Yapılan bu yük analizi doğrultusunda çelik statik hesapları uluslararası geçerliliği olan bilgisayar programları ve Ren Çelik bünyesinde geliştirilmiş olan hesap yöntemleri ile yapılır. 

Modelleme

Statik analizleri ve birleşim hesapları yapılan çelik projenin 3 boyutlu olarak (Xsteel vb programlarla) modellemesi yapılır. Tüm detaylarına kadar birebir modellenen yapının gerçek davranışı bu modelleme sayesinde izlenir ve olası hataların önüne geçilir.

İmalat Resmi ve Raporlama

3 boyutlu model üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra çelik projeye ait tüm imalat resimleri hazırlanır. Üretilen imalat resimleri imalatçı grupların kolay algılaması ve hataların önüne geçmek için uygun formatta düzenlenir.

Çelik projenin üretim ve kontrol aşamalarında gerekli olabilecek tüm listeler (Malzeme, poz, civata, boya alanı, vb) rapor halinde hazırlanır. 

Ayrıca çelik proje ile ilgili tüm hesapları içeren bir statik dosya hazırlanır.

Danışmanlık

Çelik Proje Yönetimi

Ana yüklenici firmaların gerek keşif çalışmalarında gerekse yurt içi ve yurt dışında yürütülen teknik çalışmalarda firma bünyesinde bir departman gibi çalışarak gerekli koordinasyon ve teknik takip sağlanır. Ana yüklenici firmaya çelik proje hakkında yürütülen süreç raporlanır. 

Örnek çalışma modeli olarak Tüpraş genişleme projelerinde, ana yüklenici ANO firması adına proje müellifi Tecnicas Reunidas yetkilileri ile dizayn süreci yürütülmüş, sahada ve Madrid ofiste teknik toplantılar firma adına yapılmış ve proje çalışmaları koordine edilmiştir.

Çelik Üretim Danışmanlığı

Çelik projenin imalat aşamasında kalite ve süreç kontrolü için gerekli yöntemler ve metotlar oluşturulur. Ölçü, kaynak, boya kontrolleri ve imalat çalışmalarının proje iş programına uyumu belirlenen aralıklarda kontrol edilir ve raporlanır.

Saha Montaj Kontrolü

Yapı montajının çelik proje doğrultusunda yapılması yapılan saha kontrolleri ile takip edilir. Çalışmaların teknik ve iş programı açısından uyumu izlenir ve raporlanır. Yapılan adam saat hesaplarına göre gecikmekte olan süreçler önceden belirlenir ve önlem alınması sağlanır.

Çelik montaj sonrası gerektiğinde sahada rölöve alınır ve hakediş çalışmaları için as-built projeleri hazırlanır.

Faaliyet Alanları (Çelik Projeler)
 • Çelik Fabrika Projesi

 • AVM Çelik Proje

 • Çelik Depo Projesi

 • Hastane Çelik Proje

 • Pazaryeri Çelik Proje

 • Konveyör Çelik Proje

 • Ahşap Güçlendirme

 • Çelik Hangar Projesi

 • Çelik Asma Kat Projesi

 • ​Skylight Çelik Projeleri 

 • Kanopi Çelik Projeleri

 • Modern Strüktür Çözümleri

 • Güçlendirme Çelik Proje

 • Çelik Dış Cephe Çözümleri

 • İkincil Çelik Projeleri

 • Çelik Yangın Merdiveni

 • Çelik Merdiven Projesi

 • Çelik Sundurma Projesi

 • Satış Ofisleri

 • Mimari Özel Projeler

 • Modüler Yapılar

 • Çelik Kule Projesi

 • Stadyum Çelik Proje

 • Tribün Çelik Proje

 • Kontrol Kulesi Çelik

 • Kreyn Çelik Proje

 • Boru Hattı Çelik Taşıyıcı