Çelik Proje & Planlama

Mimari Çelik Süreci

  • Amorf Çelik Projeler

  • Cephe İkincil Çelikleri

  • Giriş Takları

  • ​Skylight Projeleri 

  • Kanopi Projeleri

  • Modern Strüktür Çözümleri

  • Satış Ofisleri

  • Mimari Özel Projeler

  • Modüler Yapılar

Özel geometriye sahip Mimari Çelik Projelerin tasarımı yapısal çelik projelerden farklı bir metot izler. Mühendislik disiplininin yanında mimari kabiliyet ve 3 boyutlu modelleme yetisi gerektirir.

 

Ren Çelik Proje ofisinde bulunan mimar kadrosunun aynı bünyedeki mühendis ve teknik ekiple koordineli çalışması Mimari Çelik Projelerin başarıyla sonuçlanmasına imkan verir.

Faaliyet Alanları (Mimari Çelik Projeler)
Üretim & Ön Montaj (Mock Up)

Özel geometriye sahip mimari çelik projelerin üretiminde çoğunlukla bilgisayar destekli CNC makineler kullanılır. Ren Çelik Proje Grubu tarafından modellenen yapılar kolaylıkla bilgisayar kontrollü çelik işleme makinelerine aktarılır.

Son Montaj

Ön kurulumu yapılan ve imalatı tamamlanan yapı elemanları, nihai kurulum alanına sevk edilir. Mimari çelik elemanlar Yapısal Çelik malzemelerine göre çok daha hassas ve dekoratif ürünler olduğu için sevk ve montaj aşamaları da özel önlemler gerektirir. Genellikle özel boyaları olan ve üretim aşamasında boyanmış halde olan malzemelerin muhafazalı bir şekilde şantiye alanına getirilmeleri ve korunaklı bir şekilde montajlarının yapılması gerekir. 

Ren Çelik Mimari Çelik Projelerin çiziminde standart çelik programlarının yeterli olmadığı durumlarda özel modelleme programları kullanır. Bu sayede Mimari Çelik Projelerin detaylarını belirleyebilir ve üretim süreçlerini yönetebilir. 

Yapısal çelik uygulamalar proje - imalat - montaj sıralamasını takip ederken, Mimari Çelik & Özel Tasarım Çelik Uygulamalarda genellikle üretim süreci ile birlikte yürüyen bir ön kurulum gerçekleşir. Proje ve imalat aşamaları ile eş zamanlı yürüyen ön kurulum sayesinde tasaarım aşamasında oluşturulan detayların uygunluğu kontrol edilir ve geliştirilie. Ön kurulum ile birlikte aynı zamanda bir mock up yapılmış olur, gerektiğinde işveren bu mock up ile teslim alacağı ürünün gerçek halini önceden görmüş olur.

Yapısal Çelik'ten farklı bir disiplin olan Mimari Çelik yapı montajı Ren Çelik tarafından özel eğitilmiş montaj süpervizörleri ve özel ekipler tarafından şantiyede iş güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılır. 

Mimari Çelik Alanları

Cephe Çelik Çalışmaları

Cephe ve çatı kaplama teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda günümüz yapılarında çok farklı cephe ve çatı tasarımları ortaya çıkmaktadır. Bu tasarımların doğru bir şekilde uygulamaya dönüşebilmesi için cephe ve çelik proje disiplinlerinin uyum içinde çalışması gerekmektedir.

Cephe ve çatı kaplama teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda günümüz yapılarında çok farklı cephe ve çatı tasarımları ortaya çıkmaktadır. Bu tasarımların doğru bir şekilde uygulamaya dönüşebilmesi için cephe ve çelik proje disiplinlerinin uyum içinde çalışması gerekmektedir.

Cephe ikincil çelik projelerinin dışında, amorf çatı projeleri, skylight yapıları, özel kanopi ve saçaklar, modern strüktür çözümleri, mimari özellikli satış ofisleri, mobil veya modüler yapılar, AVM ve büyük sitelere ait giriş takları mimari çelik proje uygulamaları içine dahil edilebilir.