Çelik Yapılarda Titreşim

Çelik proje aşamasında kesit kontrolleri ile birlikte yönetmeliklere göre sehim sınırları da tahkik edilir ve çoğu zaman kesit gerilme olarak yükleri karşıladığı halde sehim sınırları açısından bir üst profile geçilir.

Sehim kontrolleri genellikle tasarım yükleri altında oluşan sehim değerlerinin profilin boyuna oranı ile L/200, L/300 gibi yönetmeliklerde belirtilen şartların sağlanması ile yapılır.

Ancak bazı durumlarda değerler yönetmelik sınırları içerisinde kalsa ve yapı güvenli olsa bile beklenen konfor şartları sağlanmamış olabilir. Uygulamada çelik üzerinde bulunacak titreşimi sönümleyici unsurlar bu konuda büyük önem içerir.

Divan Erbil

Yapı ihtiyacına uygun konfor şartlarının sağlanabilmesi için statik proje aşamasında kirişin doğal periyot değeri, maksimum ve minimum yükler altında oluşan periyot değerlerinin hesaplanması ve bunların etkileşiminin incelenmesi gerekebilir.

Bu hesaplar sonlu elemanlar yöntemi ile yapılabileceği gibi döşeme hesapları yapan özel yazılımlardan da yararlanılabilir.

#çelikdöşeme #projesehim #kompozitdöşeme

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv