Çelik Proje & Planlama

Yapısal Çelik Proje

  • Çelik Fabrika Projeleri

  • Depo ve Antrepo Çelik

  • Hangar Çelik Projeleri

  • ​AVM Çelik Projeleri

  • Kompozit Döşeme Sistemleri

  • Köprü ve Üstgeçit Çelik Projeleri

  • Petrokimya Tesisleri

  • Çok Katlı Çelik Projeler

  • Eğitim ve Sağlık Binaları

Çelik yapı üretiminin ilk başlığı olan yapısal çelik projesinin başlangıcında deneyimli proje grubu ile REN ÇELİK yatırım fikirlerini hızlıca ön projelere dönüştürür. Yapılan iş programları ve maliyet analizleri yardımı ile yatırımcıların doğru proje ve zamanlama ile çelik yapı üretim sürecine başlaması sağlanır.

Faaliyet Alanları (Yapısal Çelik Projeler)
Çelik Üretim Danışmanlığı

Yapısal çelik projelerin üretiminde genellikle ön imalatlar CNC kontrollü makineler vasıtasıyla yapılır. Sürecin doğru bir şekilde yönetimi için oluşturulan kalite kontrol programı çerçevesinde yürütülen üretim prosesleri ile malzemelerin projesine uygun bir şekilde imal edilmesi sağlanır. 

Çelik Montaj Yönetimi

REN ÇELİK Proje Grubu tarafından her proje için o proje özelinde bir montaj metodolojisi hazırlanır. Saha mobilizasyonu sonrası iş güvenlik tedbirlerinin alınması kontrolü sonrası çelik yapı montajına başlanır.

Taşıyıcı Sistem Tasarımı

Çelik proje uygulamasının ilk aşamasında sistem dizaynı da dediğimiz taşıyıcı sistem tasarımı yapılır. Üretim tekniklerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve aynı zamanda ekonomik bir yapı oluşturmanın ilk adımı doğru bir taşıyıcı sistem tasarımı yapmaktır.

Statik Analiz

Çelik yapı statik hesapları REN ÇELİK proje grubu tarafından uluslararası normlar ve yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılır. Firma bünyesinde geliştirilen hesap yöntemleri ve uluslararası geçerliliğe sahip yazılımlar kullanılarak çelik proje statik analizi tamamlanır. 

3D Modelleme

Çelik statik hesapları tamamlanan proje modern yazılımlar kullanılarak 3 boyutlu olarak modellenir, yapının gerçek davranışları bu şekilde görüntülenir ve oluşabilecek hataların önüne geçilir.

Çelik Proje Çizimleri

Yapının 3 Boyutlu modeli üzerinden üretime yönelik birebir imalat resimleri üretilir. Gerektiğinde DWG, DXF, CNC dosyaları olarak imalat resimleri üretime aktarılır. Yine 3 boyutlu model üzerinden montaj paftaları kesit, plan ve görünüş olarak hazırlanır.

Raporlar

3 Boyutlu olarak modellenen projeye ait tüm metraj ve keşif listeleri (ağırlık, poz, boya, civata, ankraj) hazırlanır.

Çelik yapı üretimi ön imalat, montaj, kaynak ve boya ana aşamalarından oluşur. Üretim öncesi tüm çelik yapı malzemelerinin kumlama ve shop primer boya kontrolü yapılır.

 

Tüm üretim aşamaları arasında önceden belirlenmiş kalite kontrol programı uygulanır ve raporlanır. Fit-out kontrolleri yapılan malzemelerin kaynak hattına alınmasına onay verilir. Projenin niteliğine göre gazaltı ve tozaltı kaynak makineleri ile yapılacak kaynakların, sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılması sağlanır.

 

Yapı elemanlarının teknik şartnameye göre uygun kalınlık ve koşullarda astar, ara kat ve son kat boya ile boyanması için gerekli kontroller yapılır ve raporlanır.

 

Tüm bu kontrollerin zamanında yapılması sonucu çelik proje üretimine ait bir kalite dosyası oluşturulur ve imalatların saha montajı için şantiyeye sevk edilmesine onay verilir.

Yapısal çelik montajı şantiyede yatay ve düşey taşımalar için uygun kapasitede mobil vinçler yardımı ile montaj personeli için ise sepetli vinçler kullanılarak yapılır.

 

Çelik yapı elemanları montajında yüksek mukavemetli öngerilmeli bulonlar kullanılır. Montajın sürecinin iş programına uygun ilerlemesi ve montaj kalitesi  kontrol edilir ve raporlanır.